Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы ақпарат

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы ақпарат
Аудан бойынша көрсетілетін қызметтар саны - 108
Оның ішінде тұлға түрлері бойынша
Оның ішінде көрсетілетін қызмет түрлері бойынша
Оның ішінде ақылы және тегін қызметтер