Әкім аппараты

Аудан јкімі аппаратыныѕ басшысы
СЈТІМОВ
Мирамбек Шайхыўлы
21-5-28
ПЕРСОНАЛДЫ БАСЌАРУ ЌЫЗМЕТІ (КАДР ЌЫЗМЕТІ) БҐЛІМШЕСІ
Бґлім жетекшісі
НАЖМАДИНОВ
Нўрбол Болатўлы
21-5-27
Бас маман
ТУРЕТАЕВА
Айгуль Рашитќызы
21-3-65
Жетекші маман
БАЯЗИТЌЫЗЫ
Нўрзия
21-3-65
ЎЙЫМДАСТЫРУ ЖЈНЕ МЕМЛЕКЕТТІК-ЌЎЌЫЌ ЖЎМЫСТАРЫ БҐЛІМШЕСІ
Бґлім жетекшісі
ИРИМБЕТОВА
Сјулегїл Їмбетиярќызы
21-4-50
Бас маман
АБДИРОВА
Жанат
22-0-12
Бас маман
ЌАБДЫЛДИН
Семетей Ќабдылдаўлы
22-2-39
Жетекші маман
СЕРІМОВ
Байболат Јукенўлы
ЌЎЖАТТАМАЛЫЌ ЌАМТАМАСЫЗ ЕТУ БҐЛІМШЕСІ
Бґлім жетекшісі
ҐМІРБЕКОВ
Жантуєан Нўртуєанўлы
21-6-71
Бас маман
АБИЛОВ
Саламат Канибайўлы
21-6-71
Бас маман
ҐТЕШОВ
Ќуанышбай Аймаєамбетўлы
22-4-35
МЕМЛЕКЕТТІК ЌЫЗМЕТ КҐРСЕТУ МЈСЕЛЕЛЕРІН ЇЙЛЕСТІРУ БҐЛІМШЕСІ
Бґлім жетекшісі
21-4-56
Бас маман
ШУИНШИН
Темірбек Зининўлы
21-4-56
Жетекші маман
АКМУРЗИН
Наурызбай Акимгерейулы
21-4-56
Бас маман-есепші
ЕЛЕУСИНОВ
Темирбек Алкуанышович
21-6-73
Төтенше жағдайлар жґніндегі бас маман
УБАЙДУЛЛИН
ДауренТемиралыулы
21-2-72
Терроризмге ќарсы іс ќимыл жґніндегі жетекші маман
21-2-72