Стандарттардың жобалары

Ќазаќстан Республикасы Мјдениет жјне спорт министрініѕ кейбір бўйрыќтарына ґзгерістер мен толыќтыру енгізу туралы бұйрығының жобасын жария талқылау үшін
«Спорт мектептеріне жјне спорт мектептерініѕ бґлімшелеріне «мамандандырылєан» деген мјртебе беру» мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет стандартының жобасын жария талқылау үшін
«Олимпиада, Паралимпиада, Сурдлимпиада ойындарыныѕ чемпиондары мен жїлдегерлеріне тўрєын їй беру» мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет стандартының жобасын жария талқылау үшін
«Јлеуметтік-еѕбек саласындаєы мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет стандарттарын бекіту туралы» Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау жјне јлеуметтік даму министрініѕ 2015 жылєы 28 сјуірдегі № 279 бўйрыєына ґзгерістер мен толыќтырулар енгізу туралы бұйрығын жария талқылау үшін
«Дене шыныќтыру жјне спорт саласында мемлекеттік кґрсетілетін ќызметтер стандарттарын бекіту туралы» Ќазаќстан Республикасы Мјдениет жјне спорт Министрініѕ 2015 жылєы 17 сјуірдегі № 139 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы бұйрығының жобасын жария талқылау үшін
«Кемтар балаларєа арнаулы тїзеу ўйымдары мен басќа да ўйымдарєа медициналыќ, арнаулы бiлiм жјне арнаулы јлеуметтiк ќызметтердi алуы їшiн жолдама беру» мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет стандартын бекіту туралы ҚР Білім және ғылым министрлігі бұйрығының жобасын талқылау үшін
«Әлеуметтік-еңбек саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі № 279 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы бұйрығы
"Азаматтық хал актілерін тіркеу және апостильдеу мәселелері бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігінің 2015 жылғы 17 сәуірдегі №219 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы бұйрықтың жобасы талқылау үшін