Білім алушыларды қорытынды аттестаттау

Білім алушыларды қорытынды аттестаттау – тиісті білім беру деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартында көзделген оқу пәндерінің көлемін, олардың меңгеру дәрежесін айқындау мақсатында жүргізілетін рәсім.
Өткізуформасы: мектепбітіруемтихандары
Өткізілетінорны: түлекоқитынмектепбазасы
Өткізумерзімі: шамамен 29.05.2018 - 09.06.2018
Пәндер
Емтиханформасы
Уақыты
міндетті
1
Ана тілі мен әдебиеті (оқыту тілі)
Жазбаша—эссе
3 сағат
2
Алгебра және анализ бастамалары
Жазбашаемтихан
5 сағат
3
Қазақстан тарихы
Ауызша (билетпен)
Емтиханда жауап дайындау үшін білімалушыға кемінде 20 минут уақыт беріледі
4
Қазақ тілі (орыс, өзбек, ұйғыр ж/е тәжік тілдерінде оқытылатын мектептерде)
Орыс тілі (қазақ тілінде оқытылатын мектептерде)
Тестілеу
80 минут
таңдау
5
Физика, химия, биология, география, геометрия, дүние жүзі тарихы, әдебиет, шет тілі (ағыл., француз, неміс тілі), информатика
Тестілеу
80 минут
Емтихандар жайлы қысқаша:
1. Ана тілі мен әдебиеті - 10 тақырыптан біреуін таңдайды. Эссе 250-300 сөзден тұруы қажет. Эсседе оқушы тақырыпқа сай мәселе көтеруі, дәлелдер мен дәйектер келтіріп, өз пікірін, негізгі идеясын жүйелі түрде жеткізіп, ой түйіндей білуі қажет.
2. Алгебра және талдау бастамалары - 5 тапсырмадан тұрады. Тапсырмалар математикалық фактілер, түсініктер және тәсілдерді меңгеру деңгейін, есеп пен логикалық тапсырмаларды шешу қабілетін, функционалдық сауаттылықты тексеруге арналған.
3. Қазақстан тарихы - Билет 3 сұрақтан тұрады. Екі сұрақ Қазақстан тарихының негізгі бөлімдерінен алынған теориялық сауал, үшінші сұрақ шығармашылық тұрғыдағы тапсырма (карта, кескіндер, портреттер, хронологиялық кескіндерді пайдалану т.б.).
4. Қазақ тілі (өзге тілде (орыс, өзбек, ұйғыр, тәжіктілдері) білім алатын мектептер үшін) және орыс тілі (оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мектептер үшін) - 40 тест тапсырмасы берілген 3 блоктан тұрады:
· Тыңдалым - 10 тест тапсырмасы (2 мәтін);
· Лексика-грамматика - 20 тест тапсырмасы;
· Оқылым - 10 тест тапсырмасы (2 мәтін).
Тест форматы: берілген бес жауаптың біреуін таңдауға арналған тапсырмалар.
5. Бейіні бойынша таңдау пәндері:
· физика, химия, биология, география, геометрия, дүниежүзі тарихы, әдебиет;
Тест 40 тест тапсырмасынан тұрады, оның ішінде: 20 тапсырма – берілген бес жауаптың біреуін таңдауға; 20 тапсырма – бір немесе бірнеше дұрыс жауапты таңдауға арналған.
· Шет тілдері (ағылшын, неміс, француз тілдері);
Тест берілген бес жауаптың біреуін таңдауға арналған 40 тест тапсырмасынан құралған 3 блоктан тұрады:
Тыңдалым (5 тест тапсырмасымен 2 мәтін), Лексика-грамматика (20 тест тапсырмасы), Оқылым (2 мәтін, 5 тест тапсырмасымен).
· информатика;
Тест 27 тест тапсырмасынан құралған 2 блоктан тұрады: Теориялық (берілген бес жауаптың біреуін таңдауға арналған 20 тест тапсырмасы) жәнеТәжірибелік (ақпараттық-коммуникациялық сауаттылыққа арналған 7 тапсырма).
Жазбаша және ауызша емтихандарды бағалау өлшем шарттары болады.
Емтихан бағаларымен келіспеген жағдайда, емтихан аяқталғаннан бастап келесі күнгі сағат 13.00-ге дейін емтихан комиссиясына өтініш беруге болады.